Projekční servis

Zabezpečujeme v plném rozsahu přípravu, projekci a inženýrskou činnost vodohospodářských staveb. Pro stavby vodovodů, vodojemů, splaškové kanalizace, čistíren odpadních vod, dešťové kanalizace, retenčních objektů, úprav rybníků a vodotečí zajišťujeme vypracování projektové dokumentace včetně poradenství - od projektového záměru až k zajištění stavebního povolení.