Vodohospodářské stavby

Stavby těchto inženýrských sítí jsou prováděny odbornými pracovníky, kteří mají zkušenosti s působením ve vodárenských a vodohospodářských institucích. Poskytujeme odborné konzultace při výběru nejlepšího technického řešení. Spolupracujeme s projektanty, ať už v rámci mateřského holdingu, nebo s externisty. Dílo dokážeme zrealizovat již od fáze tvoření projektové dokumentace, přes tvorbu cenové kalkulace a samostatnou kompletní realizaci až po kolaudaci. Tento servis „na klíč“ oceňují naši zákazníci, zejména menší obce a města.


Reference

Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV

Investor: Obec Moravany

Novostavba ČOV ve stávajícím areálu a novostavbu výtlaku vyčištěné vody z ČOV. Po výstavbě a zprovoznění nové ČOV došlo ke zrušení objektů stávající ČOV (oběhové aktivace, lapáku písku, štěrbinové nádrže, čerpací stanice a dosazovací nádrže). Stávající provozní budova v areálu zůstala zachována. Více


Odkanalizování obce Lozice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic s vystrojením (technologickým a elektro a dálkový přenos) a přípojkami NN. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací. Více


Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

Investor: Obec Miřetice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s technologickým vystrojením a přípojkami NN. Součástí je výstavba nové ČOV pro 1000 EO včetně technologického vystrojení. Dále byly provedeny opravy komunikací a zpevněné plochy z živičných povrchů, přeložka vodovodu a vodovodní přípojka pro ČOV. Více


Splašková kanalizace Bělá - Radim

Investor: Město Luže

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s vystrojením. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací. Více