Vodní stavby

Tato vodní díla určují ráz krajiny, mají důležitý vodohospodářský, retenční a ekologický význam. Jejich zásluhou vznikají nové biotopy v přírodě. Naše firma nabízí komplexní služby v této oblasti. Zjištění geodetických poměrů, odborné konzultace ohledně vhodnosti řešení, projektové a následně realizační práce, to jsou hlavní devízy naší společnosti. Dále provádíme čištění toků, včetně kamenických a dlaždičských prací na opevněních břehů, výústních objektech apod. Toto všechno souvisí s naším kladným vztahem k přírodě a ekologii.


Reference

MVN Pokřikov

Investor: p. Jiří Šmahel, Pokřikov

Výstavba nové nádrže s trvalým nadržením, mající za cíl vytvořit interakční prvek s vodní plochou. Více


První
1 2