Vodní stavby

Tato vodní díla určují ráz krajiny, mají důležitý vodohospodářský, retenční a ekologický význam. Jejich zásluhou vznikají nové biotopy v přírodě. Naše firma nabízí komplexní služby v této oblasti. Zjištění geodetických poměrů, odborné konzultace ohledně vhodnosti řešení, projektové a následně realizační práce, to jsou hlavní devízy naší společnosti. Dále provádíme čištění toků, včetně kamenických a dlaždičských prací na opevněních břehů, výústních objektech apod. Toto všechno souvisí s naším kladným vztahem k přírodě a ekologii.


Reference

Rekonstrukce rybníku Beranka

Investor: Obec Svinčany

Oprava původního opevnění koryta toku (kamenných zdí a kamenné dlažby), včetně opravy kamenných stupňů v obci Krouna v ř.km 17,200 – 18,750, oprava meliorační výustě DN1200 a oprava výustě DN900 z MVN Více


Krounka, Krouna, oprava úpravy, ř.km 17,200-18,750

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Oprava původního opevnění koryta toku (kamenných zdí a kamenné dlažby), včetně opravy kamenných stupňů v obci Krouna v ř.km 17,200 – 18,750, oprava meliorační výustě DN1200 a oprava výustě DN900 z MVN Více


Obnova koryta toku Úpy, Havlovice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Úpa, Havlovice, obnova koryta toku, ř.km 28,41-29,61. Sanace břehových nátrží , obnova poškozených břehů, odtěžení štěrkopískových nánosů. Více


Obnova koryta toku Úpy, Suchovršice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Úpa, Suchovršice, obnova koryta toku, ř.km 36,05-36,30. Vytěžení sedimentů z koryta vodního toku v podjezí jezu včetně jejich likvidace. Více


1 2
Poslední