Realizované stavby

VD Pastviny, výstavba SOB č.p. 313

Investor: Povodí Labe s.p.

Provedení demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy s přistavěným hospodářským zázemím s důrazem na citlivé osazení do prostoru místní lokality VD Pastviny. Více


První
2 3 4 5 6