Realizované stavby

MVN Pokřikov

Investor: p. Jiří Šmahel, Pokřikov

Výstavba nové nádrže s trvalým nadržením, mající za cíl vytvořit interakční prvek s vodní plochou. Více


První
2 3 4 5 6
Poslední