Realizované stavby

Sportoviště Sobětuchy

Investor: Obec Sobětuchy

Zřízení travnaté hrací plochy, dětského hřiště, včetně oplocení, odvodnění a zřízení zpevněné plochy. Více


MVN Pokřikov

Investor: p. Jiří Šmahel, Pokřikov

Výstavba nové nádrže s trvalým nadržením, mající za cíl vytvořit interakční prvek s vodní plochou. Více


První
2 3 4 5 6
Poslední