Realizované stavby

Hřbitov – oprava západní zdi

Investor: Město Hlinsko

Demolice stávajícího zděného oplocení, výstavba nového oplocení z lícových cihel, včetně nových základových konstrukcí s maximálním důrazem na ochranu okolních hrobových míst. Více


Oprava mostu přes Chrudimku v obci Vítanov

Investor: Obec Vítanov

Odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky. Zhotovení nové hydroizolace včetně podkladních vrstev, nových říms a zábradlí. Provedení nové vozovky včetně dilatačních závěrů. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední