Realizované stavby

Odkanalizování obce Lozice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic s vystrojením (technologickým a elektro a dálkový přenos) a přípojkami NN. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací. Více


Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

Investor: Obec Miřetice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s technologickým vystrojením a přípojkami NN. Součástí je výstavba nové ČOV pro 1000 EO včetně technologického vystrojení. Dále byly provedeny opravy komunikací a zpevněné plochy z živičných povrchů, přeložka vodovodu a vodovodní přípojka pro ČOV. Více


Splašková kanalizace Bělá - Radim

Investor: Město Luže

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s vystrojením. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací. Více


Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část

Investor: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Výstavba skladového objektu ze skeletové ocelové konstrukce opláštěné PUR panely, montovaný přístřešek z ocelové konstrukce pro kontejnery, zpevněné plochy ze živičných směsí. Výstavba oplocení s posuvnou bránou, vybudování areálové kanalizace včetně přípojky elektro a osvětlení. Více


Oprava mostu přes Chrudimku v obci Vítanov

Investor: Obec Vitanov

Odstranění stávající vozovky, vrstvy pod vozovkou, hydroizolace a římsy. Zhotovení vyrovnávací betonové vrstvy, položení hydroizolace, železobetonové římsy a přechodové klíny za závěrnou zdí. Montáž ocelového zábradlí se svislou výplní. Provedení vrchní části vozovky z asfaltového betonu. Více


Skatepark Hlinsko

Investor: Město Hlinsko

Změna stávajícího zatravněného hřiště na zpevněnou spádovanou betonovou plochu, na kterou jsou osazeny herní prvky – sportovní překážky pro skate, kola, brusle a koloběžky (Bank s rádiusem, bankovým nárožím a rádiusem na plošině, Bank/rádius/bank kombinace, se subboxem a rádiusy na plošině, kombinovaná streetová překážka, Funbox, Spine, Wallride, Street Rail) včetně souvisejících prací. Více


Víceúčelové hřiště Zaječice

Investor: Obec Zaječice

Změna stávajícího zatravněného hřiště na zpevněnou spádovanou betonovou plochu, na kterou jsou osazeny herní prvky – sportovní překážky pro skate, kola, brusle a koloběžky (Bank s rádiusem, bankovým nárožím a rádiusem na plošině, Bank/rádius/bank kombinace, se subboxem a rádiusy na plošině, kombinovaná streetová překážka, Funbox, Spine, Wallride, Street Rail) včetně souvisejících prací. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední