Realizované stavby

Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část

Investor: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Výstavba skladového objektu ze skeletové ocelové konstrukce opláštěné PUR panely, montovaný přístřešek z ocelové konstrukce pro kontejnery, zpevněné plochy ze živičných směsí. Výstavba oplocení s posuvnou bránou, vybudování areálové kanalizace včetně přípojky elektro a osvětlení. Více


Oprava mostu přes Chrudimku v obci Vítanov

Investor: Obec Vitanov

Odstranění stávající vozovky, vrstvy pod vozovkou, hydroizolace a římsy. Zhotovení vyrovnávací betonové vrstvy, položení hydroizolace, železobetonové římsy a přechodové klíny za závěrnou zdí. Montáž ocelového zábradlí se svislou výplní. Provedení vrchní části vozovky z asfaltového betonu. Více


Skatepark Hlinsko

Investor: Město Hlinsko

Změna stávajícího zatravněného hřiště na zpevněnou spádovanou betonovou plochu, na kterou jsou osazeny herní prvky – sportovní překážky pro skate, kola, brusle a koloběžky (Bank s rádiusem, bankovým nárožím a rádiusem na plošině, Bank/rádius/bank kombinace, se subboxem a rádiusy na plošině, kombinovaná streetová překážka, Funbox, Spine, Wallride, Street Rail) včetně souvisejících prací. Více


Víceúčelové hřiště Zaječice

Investor: Obec Zaječice

Změna stávajícího zatravněného hřiště na zpevněnou spádovanou betonovou plochu, na kterou jsou osazeny herní prvky – sportovní překážky pro skate, kola, brusle a koloběžky (Bank s rádiusem, bankovým nárožím a rádiusem na plošině, Bank/rádius/bank kombinace, se subboxem a rádiusy na plošině, kombinovaná streetová překážka, Funbox, Spine, Wallride, Street Rail) včetně souvisejících prací. Více


Hřbitov – oprava západní zdi

Investor: Město Hlinsko

Demolice stávajícího zděného oplocení, výstavba nového oplocení z lícových cihel, včetně nových základových konstrukcí s maximálním důrazem na ochranu okolních hrobových míst. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední