Realizované stavby

Babákov - rybník

Zrealizovali jsme projekt s názvem „Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově“ v obci Dolní Babákov. Více


Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Investor: Město Hlinsko

Vybudování dopravního terminálu včetně zpevněných ploch.V rámci stavby byla vlastnimi kapacitami provedena pokládka asfaltových vrstev, dlážděné komunikace z kamenné a zámkové dlažby, Bylo provedeno veřejné osvětlení s LED svítídly, oplocení s protihlukovou stěnou, provozní budova terminálu včetně ocelové konstrukce zastřešení nástupišť, vybavení a technické zařízení budov, slaboproudé rozvody, informační systém, mobiliář, dešťová kanalizace s podzemní retenční nádrží a dvěma zasakovacími studnami. Více


Hlinsko hřbitov - rekonstrukce veřejných prostranství

Investor: Město Hlinsko

Rekonstrukce veřejných prostranství spočívající ve výstavbě nových cest ze žulových kostek, včetně osazení žulových obrubníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a výstavby nového kolumbária z leštěné žuly. dále byla provedena splašková a dešťová kanalizace, sadové úpravy. Více


Vybudování podzemních kontejnérů ve města Hlinsku

Investor: Město Hlinsko

Vybudování podzemních kontejnérů v lokalitě Tylovo náměstí, Wilsonova ulicea Klicperova ulice. Každé místo se skládá ze 4 kontejnerů o objemech 2x5m3 a 2x3m3 . Součástí prací bylo provedení povrchových úprav. Více


Rekonstrukce rybníku Beranka

Investor: Obec Svinčany

Oprava původního opevnění koryta toku (kamenných zdí a kamenné dlažby), včetně opravy kamenných stupňů v obci Krouna v ř.km 17,200 – 18,750, oprava meliorační výustě DN1200 a oprava výustě DN900 z MVN Více


1 2 3 4 5
Poslední