Pozemní stavby

Pozemní stavby donedávna tvořily doplňkový sortiment ve výčtu našich činností. Avšak vývoj na stavebním trhu  vytvořil pro naší společnost z této činnosti nezanedbatelný produkt. Vychází zejména z místního regionálního požadavku být všestrannou společností a nutností provádění odborných stavebních a zednických prací při realizacích nebo rekonstrukcích ČOV a vodojemů. Dokážeme realizovat pozemní stavby menšího rozsahu takřka „na klíč“. Provádíme zateplování rodinných domů, ale i škol, obecních úřadů apod.


Reference

Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část

Investor: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Výstavba skladového objektu ze skeletové ocelové konstrukce opláštěné PUR panely, montovaný přístřešek z ocelové konstrukce pro kontejnery, zpevněné plochy ze živičných směsí. Výstavba oplocení s posuvnou bránou, vybudování areálové kanalizace včetně přípojky elektro a osvětlení. Více


Hřbitov – oprava západní zdi

Investor: Město Hlinsko

Demolice stávajícího zděného oplocení, výstavba nového oplocení z lícových cihel, včetně nových základových konstrukcí s maximálním důrazem na ochranu okolních hrobových míst. Více


VD Pastviny, výstavba SOB č.p. 313

Investor: Povodí Labe s.p.

Provedení demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy s přistavěným hospodářským zázemím s důrazem na citlivé osazení do prostoru místní lokality VD Pastviny. Více