Dopravní stavby

Pro naše zákazníky nabízíme menší zpevněné plochy, chodníky, opravy místních komunikací, parkoviště. Provádíme kompletní zemní práce včetně zřízení konstrukčních vrstev, pokládky dlažeb. Pomocí subdodavatelů dokážeme zajistit pokládku finálních povrchů. Naší ambicí nejsou velké okružní křižovatky, silnice vyšších tříd apod. jsme zaměřeni převážně na stavby menšího rozsahu.


Reference

Oprava mostu přes Chrudimku v obci Vítanov

Investor: Obec Vítanov

Odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky. Zhotovení nové hydroizolace včetně podkladních vrstev, nových říms a zábradlí. Provedení nové vozovky včetně dilatačních závěrů. Více


1 2
Poslední