POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Stavba splaškové gravitační kanalizace

Jedna z našich největších staveb proběhla koncem roku 2020 v Zaječicích.

Jednalo se o stavbu splaškové gravitační kanalizace.

Celková cena díla byla 108 933 905 Kč bez DPH.