POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Splašková kanalizace Bělá - Radim

Investor: Město Luže

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s vystrojením. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací.