POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

Investor: Obec Miřetice

 Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s technologickým vystrojením a přípojkami NN. Součástí je výstavba nové ČOV pro 1000 EO včetně technologického vystrojení. Dále byly provedeny opravy komunikací a zpevněné plochy z živičných povrchů, přeložka vodovodu a vodovodní přípojka pro ČOV.