POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Odkanalizování obce Lozice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic s vystrojením (technologickým a elektro a dálkový přenos) a přípojkami NN. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací.