POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV

Investor: Obec Moravany

Novostavba ČOV ve stávajícím areálu a novostavbu výtlaku vyčištěné vody z ČOV. Po výstavbě a zprovoznění nové ČOV došlo ke zrušení objektů stávající ČOV (oběhové aktivace, lapáku písku, štěrbinové nádrže, čerpací stanice a dosazovací nádrže). Stávající provozní budova v areálu zůstala zachována.