POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

MVN Pokřikov

Investor: p. Jiří Šmahel, Pokřikov

Výstavba nové nádrže s trvalým nadržením, mající za cíl vytvořit interakční prvek s vodní plochou.