POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Krounka, Krouna, oprava úpravy, ř.km 17,200-18,750

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Oprava původního opevnění koryta toku (kamenných zdí a kamenné dlažby), včetně opravy kamenných stupňů v obci Krouna v ř.km 17,200 – 18,750, oprava meliorační výustě DN1200 a oprava výustě DN900 z MVN