Vybudování sportovního areálu v obci Prosetín

Investor: Obec Prosetín

Vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem, včetně přeložek vodovodu a kanalizace. Součástí je také zřízení dětského hřiště.