POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Vybudování podzemních kontejnérů ve města Hlinsku

Investor: Město Hlinsko

Vybudování podzemních kontejnérů v lokalitě Tylovo náměstí, Wilsonova ulicea Klicperova ulice. Každé místo se skládá ze 4 kontejnerů o objemech 2x5m3 a 2x3m3 . Součástí prací bylo provedení povrchových úprav.