Víceúčelové hřiště Hamry

Investor: CHT Pce

Vybudování nového sportoviště, včetně opěrných zdí a zázemí.