POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Hlinsko hřbitov - rekonstrukce veřejných prostranství

Investor: Město Hlinsko

Rekonstrukce veřejných prostranství spočívající ve výstavbě nových cest ze žulových kostek, včetně osazení žulových obrubníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a výstavby nového kolumbária z leštěné žuly. dále byla provedena splašková a dešťová kanalizace, sadové úpravy.