Speciální práce

Pro naše zákazníky nabízíme montáže oplocení, dětská hřiště a sportoviště, opěrné zdi. Chceme stavět stavby, které značně ovlivňují sportovní a společenský život v obcích a městech. Respektujeme požadavky na komfort a bezpečnost uživatelů, chceme být užiteční svému okolí.


Reference

Oprava mostu přes Chrudimku v obci Vítanov

Investor: Obec Vitanov

Odstranění stávající vozovky, vrstvy pod vozovkou, hydroizolace a římsy. Zhotovení vyrovnávací betonové vrstvy, položení hydroizolace, železobetonové římsy a přechodové klíny za závěrnou zdí. Montáž ocelového zábradlí se svislou výplní. Provedení vrchní části vozovky z asfaltového betonu. Více


Skatepark Hlinsko

Investor: Město Hlinsko

Změna stávajícího zatravněného hřiště na zpevněnou spádovanou betonovou plochu, na kterou jsou osazeny herní prvky – sportovní překážky pro skate, kola, brusle a koloběžky (Bank s rádiusem, bankovým nárožím a rádiusem na plošině, Bank/rádius/bank kombinace, se subboxem a rádiusy na plošině, kombinovaná streetová překážka, Funbox, Spine, Wallride, Street Rail) včetně souvisejících prací. Více


Víceúčelové hřiště Zaječice

Investor: Obec Zaječice

Změna stávajícího zatravněného hřiště na zpevněnou spádovanou betonovou plochu, na kterou jsou osazeny herní prvky – sportovní překážky pro skate, kola, brusle a koloběžky (Bank s rádiusem, bankovým nárožím a rádiusem na plošině, Bank/rádius/bank kombinace, se subboxem a rádiusy na plošině, kombinovaná streetová překážka, Funbox, Spine, Wallride, Street Rail) včetně souvisejících prací. Více


Sportoviště Sobětuchy

Investor: Obec Sobětuchy

Zřízení travnaté hrací plochy, dětského hřiště, včetně oplocení, odvodnění a zřízení zpevněné plochy. Více