POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Výstavba chodníku podel komunikace II/355 v obci Holetín

Investor: Obec Holetín

Výstavba nového chodníku včetně opravy dešťové kanalizace podél komunikace II/355 v centrální části obce Holetín.