POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Úprava koryta Chrudimky v Hlinsku

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Nový průpis koryta Chrudimky v Hlinsku u SKI areálu o délce cca 55 m. Opevnění záhozem z lomového kamene. Celková délka úpravy je 126,70 m. Dále byla provedena přeložka stávajícího ocelového vodovodního potrubí.