POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Stavební úpravy a sanace kontaminovaných dnových sedimentů rybníka Radostný

Investor: ČR - ministerstvo obrany

Sanace kontaminovaných sedimentů z rybniční zdrže a výstavba sdruženého objektu, který tvoří bezpečnostní přeliv s kapacitou na stoletou vodu a výpustní zařízení.