POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část

Investor: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Výstavba skladového objektu ze skeletové ocelové konstrukce opláštěné PUR panely, montovaný přístřešek z ocelové konstrukce pro kontejnery, zpevněné plochy ze živičných směsí. Výstavba oplocení s posuvnou bránou, vybudování areálové kanalizace včetně přípojky elektro a osvětlení.