POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rozšíření místní komunikace v Sobětuchách

Investor: Obec Sobětuchy

Chodník ze zámkové dlažby, rozšíření místní asfaltové komunikace, zvýšení křižovatkových ploch a veřejné osvětlení v obci Sobětuchy.