POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Revitalizace návesního rybníka

V obci Zaječice jsme revitalizovali návesní rybník.

Odtěžili jsme 2250 m3 sedimentu, stabilizovali jsme břehy pomocí rovnaniny z lomového kamene o ploše 500 m2 a pro umožnění vstupu do nádrže vybudovali 4 schodiště z lomového kamene. Výpustný objekt jsme postavili pomocí prefabrikátu o váze 18 tun.