POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava mostu přes Chrudimku v obci Vítanov

Investor: Obec Vítanov

Odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky. Zhotovení nové hydroizolace včetně podkladních vrstev, nových říms a zábradlí. Provedení nové vozovky včetně dilatačních závěrů.