POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava místní komunikace Blatno

Investor: Město Hlinsko

Oprava komunikace, výstavba chodníků, parkovací stání ze zámkové dlažby v místní části Blatno.