POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Obnova koryta toku Úpy, Suchovršice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Úpa, Suchovršice, obnova koryta toku, ř.km 36,05-36,30. Vytěžení sedimentů z koryta vodního toku v podjezí jezu včetně jejich likvidace. Oprava nábřežní zdi s kamenným obkladem a betonovým dříkem.