POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Obnova koryta toku Úpy, Havlovice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Úpa, Havlovice, obnova koryta toku, ř.km 28,41-29,61. Sanace břehových nátrží , obnova poškozených břehů, odtěžení štěrkopískových nánosů.