POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Hřbitov – oprava západní zdi

Investor: Město Hlinsko

Demolice stávajícího zděného oplocení, výstavba nového oplocení z lícových cihel, včetně nových základových konstrukcí s maximálním důrazem na ochranu okolních hrobových míst.