POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Chrudimka, Chrudim - Oprava nábřežní zdi v km. 20,905 - 21,090 a 21,115 - 21,125

Investor: Povodí Labe

Oprava úseků stávající nábřežní zdi výšky 3,5m s kamenným obkladem.