POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Chodník podél silnice II/355, Holetín – 4.etapa

Investor: Obec Holetín

Výstavba chodníku z betonové dlažby, osazení obrub a betonových palisád. Odvodnění pomocí žlabů a provedení kanalizace.