POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Babákov - rybník

Zrealizovali jsme projekt s názvem „Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově“ v obci Dolní Babákov.

Jedná se o průtočnou nádrž napájenou Babákovským potokem v ř.km. 1,840, s pojízdnou korunou a ohraničením zástavbou.

Termín realizace je od 11/2019 do 12/2020.

Přibližná cena s DPH činí 6 400 000 kč.