Realizované stavby

Obnova koryta toku Úpy, Havlovice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Úpa, Havlovice, obnova koryta toku, ř.km 28,41-29,61. Sanace břehových nátrží , obnova poškozených břehů, odtěžení štěrkopískových nánosů. Více


Obnova koryta toku Úpy, Suchovršice

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Úpa, Suchovršice, obnova koryta toku, ř.km 36,05-36,30. Vytěžení sedimentů z koryta vodního toku v podjezí jezu včetně jejich likvidace. Více


První
2 3 4 5 6
Poslední