O společnosti

Společnost Instav Hlinsko vznikla v roce 1998 osamostatněním jedné výrobní větve z bývalé stavební společnosti Instav Pardubice. Firma využila částečné mezery na místním, hlavně regionálním trhu a začala nabízet převážně vodohospodářské stavby. Této specializaci také pomohla kvalifikace zaměstnanců, kteří i v dobách minulých pracovali pro různé vodárenské a vodohospodářské instituce.

Postupem času si INSTAV vybudoval image stabilní společnosti se stálým kádrem zaměstnanců a vysokým know-how ve svém oboru.

V roce 2007 nastala další historická změna ve vývoji společnosti. Do INSTAVU vstoupil silný strategický partner, došlo k transformaci na akciovou společnost a firma se následně stala součástí holdingu enteria.

Hlavním výrobním programem společnosti jsou vodohospodářské stavby, realizace inženýrských sítí, chodníků a místních komunikací. Doplňkovým programem společnosti INSTAV jsou i pozemní stavby menšího rozsahu. Naše firma si v regionu vybudovala renomé spolehlivého partnera, na kterého je možné se s důvěrou obrátit, který je na vysoké odborné úrovni, používá moderní materiály a technologie a v neposlední řadě dbá na kvalitu, ekologii a bezpečnost práce. O tom svědčí certifikáty ISO 9001, 14001, 45001.

Je nutné dodat, že INSTAV nemá jen nálepku regionální firmy, ale je schopen provádět práce i v přilehlých krajích a místech ČR.