POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Investor: Město Hlinsko
Termín stavby: 09/2018 - 06/2019

Vybudování dopravního terminálu včetně zpevněných ploch.V rámci stavby byla vlastnimi kapacitami provedena pokládka asfaltových vrstev, dlážděné komunikace z kamenné a zámkové dlažby, Bylo provedeno veřejné osvětlení s LED svítídly, oplocení s protihlukovou stěnou, provozní budova terminálu včetně ocelové konstrukce zastřešení nástupišť, vybavení a technické zařízení budov, slaboproudé rozvody, informační systém, mobiliář, dešťová kanalizace s podzemní retenční nádrží a dvěma zasakovacími studnami.