Výstavba nové splaškové kanalizace v Kostěnicích

Datum: 10. 6. 2021
Kategorie: Novinky

Kompletní splaškovou kanalizaci dokončíme už v srpnu.


Kompletní splaškovou kanalizační síť budujeme v obci Kostěnice. Kanalizaci jsme napojili na stávající kanalizační síť v Dašicích, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod. Součástí této nové splaškové sítě jsou gravitační stoky, jedna tlaková stoka včetně vedlejších řadů a domovních čerpacích stanic, centrální čerpací stanice odpadních vod, kanalizační výtlaky, bezpečností přepady z čerpacích stanic a výústní objekty na těchto přepadech.

Součástí díla je dále výstavba gravitačních splaškových přípojek a jedné tlakové kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace navržené v rámci akce.

Zakázku realizujeme společně s firmou VPK Suchý, s.r.o. pod sdružením s názvem Společnost pro kanalizaci Kostěnice. Celková cena díla je 57,7 mil. Kč.

2 (Medium) 2 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
10 (Medium) 10 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
14 (Medium) 14 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
17 (Medium) 17 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
25 (Medium) 25 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
31 (Medium) 31 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
32 (Medium) 32 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
33 (Medium) 33 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD