Válečný hřbitov v Chrudimi opraven

Datum: 13. 11. 2014
Kategorie: Novinky

Dne 24.10.2014 proběhlo slavnostní předání nově otevřeného vojenského pohřebiště obětí 1. světové války.


Cílem stavebních prací byla oprava decentního pietního místa, které bude udržované v důstojném a poznatelném stavu a  bude sloužit k uchování a vyzdvižení památky vojáků, kteří padli v důsledku účasti ve válečném konfliktu.

O slavnostní přestřižení pásky se kromě zástupce Instavu Hlinsko jako realizační firmy postaral také arciděkan P.ThLic Jiří Heblt spolu se zástupci města Chrudim a hosty. Děkujeme všem, kteří se na realizaci této zakázky podíleli.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD