Splašková kanalizace Horka

Datum: 10. 3. 2022
Kategorie: Novinky

Předmětem projektové dokumentace je splašková gravitační kanalizace a 5 čerpacích stanic včetně výtlaků.


Předmětem projektové dokumentace je splašková gravitační kanalizace a 5 čerpacích stanic včetně výtlaků. Do kanalizace budou vyústěny splašky z jednotlivých nemovitostí. Vyčištěné odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do Chrasti, kde budou stávající kanalizací dovedeny na centrální čistírnu odpadních vod.

Děkujeme za precizně vypracovaný projekt společnosti Multiaqua s.r.o.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD