Splašková kanalizace a ČOV

Datum: 27. 9. 2021
Kategorie: Novinky

Zahájili jsme výstavbu v obci Kočí


V obci Kočí jsme zahájili výstavbu nové splaškové gravitační kanalizace a ČOV s celkovou délkou kanalizace 4,5 km v dimenzi DN 250 a DN 300. Součástí výstavby je i realizace 193 ks splaškových kanalizačních přípojek.