Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

Datum: 06. 12. 2017
Kategorie: Novinky

Poslední listopadový den se uskutečnilo slavnostní otevření dokončené stavby "Splašková kanalizace a ČOV Miřetice"


Jednalo se o výstavbu splaškové gravitační a tlakové kanalizace pro obec Miřetice. Součástí stavby bylo vybudování nové ČOV pro 1000 EO. Stavba byla provedena v poměrně krátkém čase, doba realizace činila sedm měsíců.              

Děkujeme všem, kteří se na realizaci této zakázky podíleli.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD