Revitalizace návesního rybníka

Datum: 01. 5. 2021
Kategorie: Novinky

V obci Zaječice jsme revitalizovali návesní rybník.


Odtěžili jsme 2250 m3 sedimentu, stabilizovali jsme břehy pomocí rovnaniny z lomového kamene o ploše 500 m2 a pro umožnění vstupu do nádrže vybudovali 4 schodiště z lomového kamene. Výpustný objekt jsme postavili pomocí prefabrikátu o váze 18 tun.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD