Oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války

Datum: 08. 8. 2014
Kategorie: Novinky

Od začátku 1. světové války uplynulo letos 100 let, přesto a nebo právě proto na její oběti nezapomínáme.


Oprava vojenského pohřebiště spočívá v rekonstrukci mlatových cest, osazení nových pískovcových obrubníků a provedení sadových úprav včetně kácení stromů a výsadby nové javorové aleje. Dále bude provedena nová úprava rovů včetně travního koberce, oprava barokního křížku a doplnění mobiliáře – laviček, pultových cedulí a informačních tabulí.  

Cílem stavebních prací je oprava decentního pietního místa, které bude udržované v důstojném a poznatelném stavu a  bude sloužit k uchování a vyzdvižení památky vojáků, kteří padli v důsledku účasti ve válečném konfliktu. Investorem opravy je Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim.

Cena díla bez DPH: 1 097 252 Kč

Zahájení prací: 4.8.2014
Předání dokončeného díla: 24.10.2014

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD